Kennisontwikkeling De Mar 2D voor Marktinnovatie

In dit project introduceren wij onze nieuwe producten op bestaande markten en vernieuwen wij onze marktbenadering. Door het plaatsen van onze industrieel ontwerper vanaf april 2018 bij KAW Architecten in Rotterdam en Eindhoven die tevens de nieuwe producten valideert willen we in een periode van maximaal 2 jaar de benodigde kennis vergaren om de gewenste innovaties van de diverse nieuwe en slimme bouwblokken te bereiken en deze zelf aan te bieden aan de toekomstige eigenaren van de te plaatsen volledig industrieel geproduceerde woningen.

De Mar levert nu nog HSB prefab woningpanelen (wanden, vloeren, daken),uitsluitend aan bouwaannemers en niet aan de opdrachtgevers van woningbouw, zoals woningcorporaties, particulieren en architecten.

Met de kennisontwikkeling uit deze markt- en productinnovatie wil De Mar fors groeien naar een Smart Production bedrijf.