Magazine Doing business with De Mar

Met gepaste trots ontvangt u hierbij het magazine Doing business with De Mar!

Magazine Doing business with De Mar

Dit magazine staat geheel in het teken van ons bedrijf. Het beschrijft de geschiedenis van De Mar en geeft het een helder beeld van wie we zijn en wat we doen. Daarnaast schetsen we een beeld hoe wij de markt zien en de koers die we willen varen richting de toekomst.

“Onze manier van zaken doen is gebaseerd op lange termijn relaties die we hebben met onze klanten, op onze expertise, op onze kennis van de markt en op onze reputatie van het leveren van product oplossingen, op tijd en volgens specificatie”

Wij willen ons de komende jaren ontwikkelen naar een strategische partner voor aannemers in de woningbouw door ons te specialiseren in het industrieel produceren van woningelementen.

De huidige woningmarkt in Nederland vraagt om andere productiemethoden en manieren van werken dan men traditioneel gewend is in de bouw. De Mar wil met de ontwikkeling van de organisatie beter inspelen op de uitdagingen in de markt voor woningbouw.

De Mar Groep is bezig met het opzetten van een incubator die continue bezig is met de ontwikkeling van innovaties en nieuwe producten/markten. De Mar Groep levert een wezenlijke bijdrage aan vernieuwing in de bouwsector door in te spelen op de circulariteit en energieopgave in Nederland.

Samenwerken met relaties en onderdelen van De Mar Groep leidt tot verbetering van het bouwproces, duurzame woningen, lagere kostprijs en tevreden bewoners.

Wij gaan hierover graag met u in gesprek wat we hier samen in kunnen bereiken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze account managers of ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Erwin Faber
Sales Manager