Excellent Casco-Systeem

Met het Excellent Casco-Systeem worden gezonde, comfortabele en waardevaste woningen gerealiseerd die bijdragen aan een beter milieu. De woningen zijn immers van nature energiezuinig en het gebruik van hout verlaagt de uitstoot van broeikasgassen (CO2) in de atmosfeer en vertraagt daardoor de opwarming van de aarde.

Geringe geveldikte, hoge Rc waarden
Het systeem is ontwikkeld met als doelstelling hoge isolatie waarden te verkrijgen met slanke opbouw. Door het gebruik van hoogwaardige materialen en een slimme constructie kunnen we met een geringe geveldikte toch een zeer hoge isolatie verkrijgen.

Een bijkomend voordeel is de besparing op de afmeting en gewicht van de fundering, waarbij tevens door verminderd gebruik van beton en staal, er materiaal, arbeid en CO2 reductie ontstaat.
Wanneer u met het Excellent Casco-Systeem bouwt behoeft u maar weinig toe te voegen om een EPC te behalen welke als bijzonder kan worden bestempeld.

Onder een casco wordt verstaan het constructieve deel van de woning die eventueel is aangevuld met scheidingswanden. Hiermee worden de dragende buitenwanden, binnenwanden, vloeren en de gehele bovenverdieping, gevels, inclusief dak en dakkapellen bedoeld.

De Mar kan vanaf het ontwerp tot en met de montage voor u organiseren. Engineering wordt op klantspecificatie uitgevoerd vanaf aangeleverde bestektekeningen, per woning specifiek of projectmatig.