Dit is de Privacyverklaring van De Mar B.V.


De Mar BV
Jister 10-12
9001 XX Grou
Telefoonnummer: 0566 – 624 001
Contactpersoon: Mariska Bakker


Inleiding

De Mar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Wij laten ons voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beginselen van de verwerking van de persoonsgegevens

Wij volgen voor de verwerking van persoonsgegevens de beginselen zoals deze in de AVG zijn opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn:

 • Rechtmatig, behoorlijk en transparant;
 • Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden;
 • Niet meer of langer dan noodzakelijk;
 • Juist, actueel en vertrouwelijk;
 • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Mar verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mail en telefoonnummer(s);
 • Financiële gegevens indien van toepassing op de product/dienstverlening;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken enkel het Burgerservicenummer (BSN) voor de uitvoering van een personeelsdienstverband.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken bij persoonsgegevens:

 • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders;
 • Om je te informeren over een wijziging van onze producten en diensten;
 • Om je te kunnen contacten voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Voor het afleveren van onze goederen;
 • Het verwerken van betalingen;
 • Om je toegang te geven tot onze systemen;
 • De Mar verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming

De Mar neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

De Mar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. Wij hanteren doorgaans de bewaartermijnen die in de wetgeving zijn vastgelegd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Mar verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomt met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij verwerken

De Mar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je vragen hebt, of je wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je hebt, nadat wij je hebben geïdentificeerd en geauthentiseerd, de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat wij ermee doen;
 • inzage in je persoonsgegevens;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

In bepaalde gevallen kunnen of mogen wij géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier help met bovenstaande verzoeken, dan kun je een klant indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegegevens.nl vind je alle informatie hierover.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Mar vindt de beveiliging van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in de lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met op met Mariska Bakker.