Het Privacystatement van De Mar B.V.

laatste versie – 23 mei 2018

Dit is het privacy statement van De Mar B.V.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemeen beleid is t.a.v. het verwerken van persoonsgegevens

De Mar respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.demar.nl en van haar (potentiële) klanten en relaties.
De Mar stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Uw gegevens worden gebruikt voor:

 • Communicatie
 • De verwerking van uw offerteaanvragen,
 • Uitvoeren contract
 • Kredietwaardigheidscheck
 • Marketingactiviteiten, zoals de verzending van een nieuwsbrief
 • Sollicitatieprocedure – zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature

Welke persoonsgegevens gebruiken we:

Gegevens die u zelf aanlevert, zoals:

 • (Bedrijfs)naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Vestigingsadres
 • Factuuradres
 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon of personen

Met wie delen we persoonsgegevens

Wij delen uw gegevens alleen met partijen die wij inschakelen voor de levering van onze diensten en met partijen waarmee wij gegevens moeten delen op basis van een wettelijke verplichting. 

Grondslag van de verwerking

De Mar moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene(n).

Door uw gegevens te vermelden in uw vraag, offerteaanvraag, sollicitatie via mail, website of per post geeft u expliciet toestemming voor het gebruik van deze gegevens.

Uw NAW gegevens zullen in ons Relatiebeheersysteem blijven staan. U kunt ten alle tijde aangeven als deze gegevens verwijderd moeten worden of bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens. De optie om uitgeschreven te worden voor onze externe nieuwsbrief staat onderaan elke externe nieuwsbrief.

Bescherming persoonsgegevens

De Mar besteedt veel tijd aan de beveiliging van haar systemen ( en dus uw gegevens), wat oa inhoudt dat:

 • Uw gegevens niet zonder uw toestemming gewijzigd en/of gewist mogen worden
 • Er verder dagelijks een back-up wordt gemaakt om te vermijden dat gegevens verloren gaan.
 • Er strikt toezicht wordt gehouden op hoe persoonsgegevens worden gebruikt en door wie.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Mar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking ( artikel 10, lid 1 van de Wbp)

Privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens ( artikel 35 van de Wbp) en het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen ( artikel 36 van de Wbp). Verder heeft u zelf invloed op hoe wij uw gegevens gebruiken. U kunt aangeven welke gegevens wij wel/niet mogen gebruiken en voor welke doeleinden ( bijv. Marketing activiteiten)

Wat te doen als u uw gegevens wilt veranderen en/of verwijderen

Neem contact op via het onderstaande telefoonnummer van De Mar, te weten +31 566 – 624 001 en vraag naar Aukje Braams.


De Mar BV
Jister 10-12
9001 XX Grou
Telefoonnummer: 0566 – 624 001
Contactpersoon: Aukje Braams