Excellent Casco-Systeem

Met het Excellent Casco-Systeem worden gezonde, comfortabele en waardevaste woningen gerealiseerd die bijdragen aan een beter milieu. De woningen zijn immers van nature energiezuinig en het gebruik van hout verlaagt de uitstoot van broeikasgassen (CO2) in de atmosfeer en vertraagt daardoor de opwarming van de aarde.

Geringe geveldikte, hoge Rc waarden
Het systeem is ontwikkeld met als doelstelling hoge isolatie waarden te verkrijgen met slanke opbouw. Door het gebruik van hoogwaardige materialen en een slimme constructie kunnen we met een geringe geveldikte toch een zeer hoge isolatie verkrijgen.

Een bijkomend voordeel is de besparing op de afmeting en gewicht van de fundering, waarbij tevens door verminderd gebruik van beton en staal, er materiaal, arbeid en CO2 reductie ontstaat.
Wanneer u met het Excellent Casco-Systeem bouwt behoeft u maar weinig toe te voegen om een EPC te behalen welke als bijzonder kan worden bestempeld.

Onder een casco wordt verstaan het constructieve deel van de woning die eventueel is aangevuld met scheidingswanden. Hiermee worden de dragende buitenwanden, binnenwanden, vloeren en de gehele bovenverdieping, gevels, inclusief dak en dakkapellen bedoeld.

De Mar kan vanaf het ontwerp tot en met de montage voor u organiseren. Engineering wordt op klantspecificatie uitgevoerd vanaf aangeleverde bestektekeningen, per woning specifiek of projectmatig.

Een casco bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • Begane Grond

  o Beklede buitenwanden
  o Binnen spouwbladen
  o Binnenwanden
  o Woningscheidende wanden
  o Brandwerende wanden (garage/ bijkeuken)
  o Eerste verdiepingsvloer

 • Verdieping

  o Bijkeukendak
  o Garagedak
  o Luifel
  o Beklede topgevel
  o Binnenspouw kop/eindgevel
  o Binnenwanden
  o Woningscheidende wanden
  o Brandwerende wanden (garage/ bijkeuken)
  o Vlieringvloer

 • Dakelementen

  o Kapconstructies
  o Topgevels
  o Plafondhangers (drukbalken) / vlieringvloer
  o Knieschotten
  o Goten

 • Ontwerp

  De daken worden altijd ontworpen en gemaatvoerd op de door u
  aangeleverde bouwtekeningen. Het uitgangspunt van systeemdaken is een scharnierend systeem (de Klapkap) indien de vorm en het model dit toestaan. Bij hoek- en kilkeper is dit niet het geval, deze worden als losse elementen geleverd. Indien de kap wordt uitgevoerd in een verhoogde kap dan worden de segmenten ook los geleverd. De extra voorzieningen die in de elementen kunnen worden toegepast zijn o.a. dragende schoorsteensparingen, constructieve dakkapeldoorbraken en dakvenstersparingen. Deze voorzieningen worden exact op pannenmaat uitgevoerd, zowel in de hoogte als in de breedte. De onderzijde is bij de standaard elementen uitgevoerd met een spaanplaat met groene zichtzijde. Optioneel kan deze zichtzijde wit worden uitgevoerd. De moeilijkheidsgraad van de kapvorm levert geen belemmering meer op voor een systeemdak. De meest complexe vormen en uitvoeringen zijn realiseerbaar. Ook andere dakbedekking zoals riet, P.V.C. en E.P.D.M. horen bij de vele mogelijkheden. De isolatie wordt uitgevoerd met minerale wol, hetgeen voor een hoogwaardige warmteweerstand zorgdraagt. Door toepassing van minerale wol wordt zeer hoge geluidsisolatie bereikt. Door gebruikmaking van genoemde isolatiematerialen worden ook de brandwerende waardes ruimschoots binnen de wettelijke normen uitgevoerd.

  Kwaliteit

  De dakelementen worden geleverd onder KOMO keur met productcertificaat en ondersteund door het procescontrole systeem.