Daken

Het prefab daksysteem van De Mar 2D bestaat uit complete op maat gemaakte daksegmenten. Bij deze dakelementen zijn alle constructieve en dragende functies ingebouwd, evenals de sparingen voor dakkapellen, schoorstenen en dakramen. Daarnaast wordt tijdens de engineeringsfase de maatvoering van de panlatten uitgezet.

Geheel volgens uw ontwerp worden al de genoemde zaken afgestemd en op maat in het ontwerp aangebracht en geproduceerd. Met het vooraf uitwerken van al deze zaken wordt er veel werkvoorbereiding uit handen genomen en worden de bouwkundige zaken nauwkeurig onder de loep genomen. De daksegmenten kunnen voor enkele woningen geleverd worden, maar uiteraard ook voor projectmatige werken.

Tevens bestaat de mogelijkheid om bij de complexere werken een bouwteam te vormen zodat er altijd een meest efficiënt en prijsbewust ontwerp gemaakt wordt.

 • Sporenkap

  Het uitgangspunt van een systeemkap is doorgaans een sporenkap, waarbij constructieve dragende delen van muurplaat tot nokrichting lopen, eventueel ondersteund door tussen steunpunten. Deze prefab daken worden ook wel daksegmenten genoemd.

   

 • Gordingkap

  Indien de constructieve uitwerking van de woning hier niet op is afgestemd, kunnen er ook gording systeemdaken worden geproduceerd. Hierbij lopen de constructieve dragende delen van bouwmuur tot bouwmuur, eventueel afgesteund op dragende tussenmuren en of hulpspanten.

  Afbeeldingsresultaat voor gordingkap

 • Witte systeemkap

  Bovengenoemde systeem daken kunnen eveneens met witte zichtzijde geleverd worden wat esthetisch een mooier beeld geeft en minder afwerkingstijd vraagt voor de aannemer.